News

Market research

Sep 1, 2012
Ten Medical Design has performed qualitative and quantitative market research to verify pre-identified customer needs. Respondents included doctors, nurses and technicians in Radiology, Nuclear... Read more

Ten Medical Design new in Sahlgrenska Science Park (in Swedish)

Feb 1, 2012
Senaste tillskottet i Sahlgrenska Science Parks inkubator kallas 10MD, vilket står för Ten Medical Design. Företaget utvecklar ett ergonomiskt alternativ till dagens blytunga röntgenförkläden som... Read more

Pages